dijous, 14 d’octubre de 2010

Alimentació equilibrada

Els grups d'aliments, els nutrients i la seva funció en l'organisme. Aliments complementaris. Factors a tenir en compte a l'hora de fer una dieta. Exemple de dieta equilibrada. Com millorar la nostra dieta. La cuina mediterrània.